logo.png
bg_body_top

Poslanie a vízia

mlieko Poslaním spoločnosti je pomôcť miestnym poľnohospodárom, ktorí produkujú mlieko a mliekarniam, dostať svoje mliečne výrobky na trhy Európskeho spoločenstva a tretích krajín, a tak zabezpečiť ich stabilné postavenie ako výrobcov v strednej Európe. Víziou Food&Dairy Slovensko s.r.o. do budúcnosti je rozširovať vplyv na viaceré Európske krajiny a rozvíjať sa smerom k vedúcemu postaveniu na trhu v tomto regióne.

Vo Food&Dairy pevne veríme že základ úspešného obchodu spočíva v spokojnosť klienta a preto si hlboko zakladáme na prístupoch k jednotlivým obchodným partnerom.

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu!


bg_body_bottom


bg_body_top logo_foot Food & Dairy Slovakia s.r.o. Slávičie údolie 102/A 811 02 Bratislava, Slovakia tel/fax: 00421-2/54 41 03 03 mail: info@fooddairy.sk bg_body_bottom